Oppimiseen tarvitaan hyvin toimivat aivot!

26.05.2020

"Miten aivot toimivat? on sama kuin kysyttäisi: Miten maapallo toimii?"

-Aivotutkija Minna Huotilainen

Oppiminen ja myös oppimiseen liittyvät haasteet ja vaikeudet liittyvät aina tavalla tai toisella aivojen toimintaan. Oppiminen käsitteenä sisältää akateemisen tiedollisen oppimisen lisäksi kaiken ns. korkeampia aivotoimintoja vaativan toiminnan kuten päivittäisten toimien suorittamisen, kommunikoinnin, käyttäytymisen jne.

Oppiminen ja myös oppimiseen liittyvät haasteet ja vaikeudet liittyvät aina tavalla tai toisella aivojen toimintaan. 

Vaikka aivotutkimus on todistanut, että sujuva oppiminen on seurausta kaikkien aivoalueiden saumattomasta ja sujuvasta yhteistyöstä, aivojen toiminta on kokonaisuutena tutkijoillekin edelleen mysteeri.

Nykytutkimusten valossa varmaa on kuitenkin se, että toisin kuin aikaisemmin on luultu, aivot muovautuvat koko ihmisen eliniän. Uuden opettelu ja aktiivinen toiminta muokkaavat hermoverkkoja. Uusien aivosolujen syntyminen on mahdollista vain otollisissa olosuhteissa. Näin ollen on selvää, että oppimisen haasteita ja ongelmia voidaan, ja niitä pitää, ehkäistä ja korjata.

Nykytutkimusten valossa varmaa on kuitenkin se, että toisin kuin aikaisemmin on luultu, aivot muovautuvat koko ihmisen eliniän. Uuden opettelu ja aktiivinen toiminta muokkaavat hermoverkkoja. 

Jotta ympäristön toimenpiteet esim. opetuksen, kasvatuksen tai kuntoutuksen keinoin olisivat riittävän täsmälliset ja oikeat, on hyvin tärkeää, että oppimiseen liittyviä haasteita tarkastellaan osana koko keskushermoston toimintaa.

Williams &Shellenbergerin julkaisema OPPIMISEN PYRAMIDI (The pyramid of learning) kuvaa yksinkertaistetun selkeästi, miten alempien tasojen toiminta luo perustan korkeammille aivotoiminnoille. Oppimisen pyramidi auttaa hahmottamaan, miten alempien tasojen vahvistaminen valmiuksia parantamalla on välttämätön edellytys taitojen oppimiselle.

Oppimisen pyramidi auttaa hahmottamaan, miten alempien tasojen vahvistaminen valmiuksia parantamalla on välttämätön edellytys taitojen oppimiselle. 

Pyramidin perustan muodostavat keskushermosto ja aistijärjestelmät. Niiden päälle rakentuvat valmiudet ja taidot. Kehitys tapahtuu taso tasolta, mutta limittäin, samanaikaisesti ja yhdessä. Pyramidin tasojen normaali kehittyminen vaatii alempien tasojen sujuvan toiminnan. Jos jokin rakenne alemmilla tasoilla puuttuu, tai jää vinoon, koko pyramidi voi jäädä epätasapainoon.

Arjessa, alemman tason ongelmat näkyvät yleensä pyramidin ylemmillä tasoilla, oppimisessa ja käyttäytymisessä.

Alemmalla tasolla oleva ongelma ei kuitenkaan korjaannu ylempiä tasoja paikkailemalla. Esimerkiksi levottomuutena ilmenevä asennonhallinnan ongelma ei välttämättä korjaannu, vaikka lapsi tietäisi miten kuuluu käyttäytyä. Siksi on tärkeää, että arjessa näkyvien ongelmien taustat selvitetään ja niihin puututaan "oikealta tasolta." Esim. Kun asennonhallinnan valmiudet kehittyvät, lapsi joutuu keskittymään vähemmän paikallaan istumiseen ja keskittyminen opiskelemiseen helpottuu.


-Salla & Leila