Sujuva toiminnanohjaus on osiensa summa

10.06.2020

Lapsi ei ole ollenkaan tyhmä ja tuntuu tietävän ja osaavan halutessaan vaikka mitä, mutta arjen toiminnat kotona ja päiväkodissa tai koulunkäynti eivät vain ota sujuakseen. Onneksi neuropsykologisissa tutkimuksissa syykin selviää, ja lapsella todetaan olevan ongelmaa toiminnanohjauksessa. Kun syyllinen on löytynyt, voidaan tarttua toimeen tilanteen helpottamiseksi ja haasteiden voittamiseksi.


Sujuva toiminnanohjaus on tulosta aivoissa tapahtuvista, hyvin monimutkaisista prosesseista. Nämä prosessit tekevät mahdolliseksi mm. toiminnan suunnittelun, joustamisen tilanteen muuttuessa, itsesäätelyn, sekä toiminnan toteuttamisen.

Sujuva toiminnanohjaus on tulosta aivoissa tapahtuvista, hyvin monimutkaisista prosesseista. 

Kun toiminnanohjaukseen tarvittavat osatekijät kehittyvät itsestään osana normaalikehitystä, tämä tapahtuu kenenkään sen kummemmin huomaamatta tai tiedostamatta.

Silloin kun toiminnanohjauksessa on ongelmia, siihen vaikuttavien osatekijöiden tiedostamisesta ja havainnoimisesta on merkittävää hyötyä. Osatekijöihin vaikuttamalla tilannetta voidaan korjata ja toiminnan haasteita kiertää.

Silloin kun toiminnanohjauksessa on ongelmia, siihen vaikuttavien osatekijöiden tiedostamisesta ja havainnoimisesta on merkittävää hyötyä.  

Oheisessa videossa ja posterissa on kuvattuna yksinkertaistetusti toiminnanohjauksen onnistumiseen vaikuttavia osatekijöitä.

-Salla